Nieuwe dirigent
 
Nadat Coby, onze dirigente, na 11 jaar te kennen gaf te willen stoppen, zijn we naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent: een hele klus.
Gelukkig hebben we een waardige vervanger voor Coby kunnen vinden in de persoon van Gerard Wiegmans uit Middelrode.
Gerard was jarenlang muzikaal leider van de zang- en verhalengroep 't Kumt Vaneiges.
Na een aantal repetities kunnen we zeggen dat het wel klikt tussen hem en ons koor, en we hopen dan ook nog heel lang met hem samen te mogen werken
 
Optreden bij 100-jarige Frans v.d.Camp
 
Op zaterdag 18 juni 2022 hebben we met 40 koorleden, slagwerker Arnold en accordeonist Ad een optreden verzorgd bij Frans v.d.Camp uit Herpen.
Een koorlid, dat tegenover Frans woonde, had hem destijds beloofd dat ons koor
zou komen zingen als hij 100 jaar werd.
Belofte maakt schuld, dus we hebben gezellige liedjes gezongen, vooral uit
vroegere tijden. Frans genoot zichtbaar en zong en klapte lekker mee.
Het was wel afzien in de zinderende hitte die dag, maar dat hadden we er graag voor over. 
Onze voorzitter Geertje sprak een felicitatie uit namens ons koor en dirigent Gerard leidde met een toepasselijk woordje de liedjes in.
We werden door een dochter hartelijk bedankt en getrakteerd op koele drankjes en een lekker cupcake !!

 

 

 

 

O

 

 

 

 
 

 

 
 
 
We hebben een succesvol optreden gehad in Grave.
Onder perfecte weersomstandigheden hebben we drie keer onze liedjes ten gehore gebracht. De toeschouwers zongen en klapten enthousiast mee, hetgeen altijd sfeerverhogend is.
Voor onze dirigent was het ook zijn vuurdoop om met ons koor op een groot festival op te treden, evenals voor een aantal leden die onlangs lid zijn geworden.
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde en gezellige middag.

 

 

Accordeonist stopt bij ons koor
 
Een minder leuk bericht: onze accordeonist Jan v.d.Berg heeft aangegeven
te willen stoppen bij ons koor.
Hij werkt full-time en heeft daarnaast nog verschillende hobby's,
waardoor het wat te druk werd voor hem.
Wij respecteren zijn keuze en wensen hem alle goeds voor de komst.
We hebben altijd prettig met hem samengewerkt.
De combinatie Jan en Ad was perfect.
Jan, nogmaals namens bestuur en alle leden een welgemeend:
DANK  JE  WEL !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantieborrel 
13 juli 2022

 

Genieten van een welverdiende vakantie en vol goede moed en energie er weer tegenaan op 7 september.
In memoriam Mia Klerks

 

Op 11 september  werden wij al vroeg in de morgen opgeschrikt door het bericht dat ons koorlid Mia Klerks plotseling was overleden, vlak voordat wij zouden gaan optreden bij H van Herpen, een evenement dat in het weekend werd georganiseerd.
In allerijl werden de koorleden die zich hadden aangemeld in kennis gesteld van het afgelasten van ons optreden.
Het verdriet dat heerste onder familieleden, vrienden, kennissen en ook onze koorleden was groot, want Mia was een zeer geliefd persoon in Herpen, die veel vrijwilligerswerk deed en voor iedereen klaar stond.
We gaan haar missen en hebben onze deelname betuigd door bloemen, een condoleancebezoek en bijwonen van de afscheidsdienst. 
Bedankt Mia en rust zacht.
Nadat we de droevige gebeurtenis rondom het overlijden van ons koorlid Mia hadden laten bezinken hebben we het geplande optreden in verzorgingshuis Maasland in Herpen door laten gaan.. Het is een zeer geslaagde en gezellige avond geworden, mede dankzij onze dirigent Gerard die met zijn grappen en grollen de bewoners kostelijk vermaakte. Liedjes uit vroegere tijden werden enthousiast meegezongen.  Sommige bewoners vroegen zelfs of we niet elke week konden komen optreden: groot compliment toch !!! Met een voldaan gevoel ging iedereen terug naar huis.
Nieuwe accordeonist: Johan Joosten
 
Nadat Jan v.d.Berg had aangegeven te stoppen als accordeonist bij ons koor, zijn we naarstig op zoek gegaan naar een vervanger.. Het is een heel karwei geweest, maar de aanhouder wint!!! Johan Joosten werd bereid gevonden om een kijkje te nemen en het beviel hem bij de eerste kennismaking al zo goed dat hij aangaf graag bij ons koor te komen. Intussen is hij al helemaal ingeburgerd en vormt hij samen met Ad een goed samenwerkend duo. Johan, van harte welkom !!!!
Op 18 december hebben we na een aantal jaren weer Kerstsfeer met de Gezellige Noten georganiseerd. Omdat het na heel veel pogingen niet gelukt was om een gastkoor te vinden, heeft ons koor deze middag zelf ingevuld. Een aantal koorleden hadden een grappige act ingestudeerd, gerelateerd aan de bezuinigingen in de zorg. Ook las Gerard een gedicht in het dialect voor.
In de pauze werd een loterij gehouden, georganiseerd en verzorgd door Kees en Ria Florie. Na de pauze werden stemmige kerstliederen gezongen, die goed door het talrijke publiek werden ontvangen. Na afloop kregen we veel positieve reacties. We kijken met een voldaan gevoel terug op deze mooie middag.

2022