Jaarvergadering

Even een aantal aandachtspunten:

De doorgestuurde versie van het kerstlied Rudolf bevat een regel die niet juist is. Bijgevoegd de juiste versie.  Als jullie al geprint hebben kun je de 3e zin van het 3e couplet veranderen in: “trekt in zijn slee de kerstman”

De Werkgroep Weekendje Weg heeft besloten het geplande weekendje naar Winterberg in september 2019 NIET door te laten gaan in verband met te weinig aanmeldingen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt eind volgende week teruggestort.

Bijgevoegd vinden jullie de uitnodiging met agenda voor de jaarvergadering, de notulen van de vorige jaarvergadering en jaarverslag 2018.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op woensdag 28 november a.s., graag een berichtje naar Dorie.

Notulen jaarvergadering De Gezellige Noten dd
Uitnodiging jaarvergadering Agenda jaarvergadering De Gezellige Noten dd Jaarverslag 2018  
K01.Rudolf (1)

Gezellige groetjes
Bestuur De Gezellige Noten