feb 1

Hallo allemaal.

Na de goede jaarvergadering van gisteravond wil het bestuur nog een aantal punten onder de aandacht brengen, mede voor de leden die niet aanwezig waren.

-Op 11 maart gaan we weer met de bus op stap, ditmaal naar Sevenum.

De kosten bedragen 10,00 per persoon.

Gasten c.q. supporters zijn weer harte welkom en zij betalen ook 10,00 euro per persoon voor de bus.

De bus vertrekt ongeveer 10.00/10.15  uur vanuit Herpen en gaat terug om 16.15 uur.

In Sevenum is er de mogelijkheid voor onze gasten om , net als de koorleden, ontvangen te worden met koffie en vlaai en te genieten van een stamppottenbuffet a 8,50 euro.

Voor koorleden is dit gratis. Als uw gast gebruik wil maken van bovenstaande, dan graag vermelding hiervan bij opgave voor de bus.

Optredens:11.45 en 15.20 uur

Opgeven bij dorie: dvberkel@home.nl

-Besloten is om in 2019 een weekendje weg te organiseren.

Hiervoor wordt een commissie gevormd. Geertje gaat namens het bestuur in deze commissie. Andere geïnteresseerden graag zo snel mogelijk aanmelden bij Geertje: gvgriensven61@gmail.com

-Jantje Hebers en Anita van Oorschot gaan weer de kerstloterij verzorgen.

Wie wil de facebookpagina van De Gezellige Noten beheren? Uitleg zal worden gegeven door Frans Schaap.

 Repetitiedatum van 14 maart is verzet naar 21 maart: noteren in agenda !!

Tot de volgende repetitie op 21 februari a.s.

Bestuur De Gezellige Noten