Afgelasting festival Herpen

Helaas moeten wij ons festival dat gepland stond op 20 september 2020 annuleren.
De recente ontwikkelingen en de verwachtingen m.b.t. de ontwikkelingen op termijn, hebben ons doen besluiten om het festival door te schuiven naar 19 september 2021.

Wij wensen eenieder heel veel sterkte toe in deze onwerkelijke situatie.
Wij hopen iedereen in goede gezondheid te mogen begroeten op ons festival in 2021.