Afgelasting festival Herpen

Helaas moeten wij ons festival dat gepland stond op 20 september 2020 annuleren.
De recente ontwikkelingen en de verwachtingen m.b.t. de ontwikkelingen op termijn, hebben ons doen besluiten om het festival door te schuiven naar 19 september 2021.

Wij wensen eenieder heel veel sterkte toe in deze onwerkelijke situatie.
Wij hopen iedereen in goede gezondheid te mogen begroeten op ons festival in 2021.

zondag 22 dec.2019 Kerstsfeer met smartlappenkoor De Gezellige Noten

Kerstsfeer met smartlappenkoor De Gezellige Noten uit Herpen
Op zondag 22 december 2019 wordt door smartlappenkoor De Gezellige Noten uit Herpen voor de 8e keer een sfeervolle kerstmiddag georganiseerd in dorpshuis ’t Slotje te Herpen van 14.00 uur tot 17.00 uur.
We hebben dit jaar een gastoptreden van smartlappenkoor
De Kleppers uit Nijmegen.
Zij zullen, net als De Gezellige Noten, naast hun gebruikelijke repertoire, een aantal sfeervolle kerstliedjes ten gehore brengen.
In de pauze zullen loten worden verkocht, waarmee prachtige prijzen zijn te verdienen. De entree is gratis en wij hopen wederom vele bezoekers welkom te mogen heten om hen te laten genieten van gezellige meezingers, smartlappen en liedjes van vroeger, maar ook van stemmige kerstliedjes.
U bent van harte welkom!!

Optreden in Grave

Wat een gezellige dag hebben we gisteren gehad in Grave.

Deze keer hadden we drie mooie locaties om op te treden en het weer was ons ook goedgezind.

Vooral het tweede optreden op de markt was bijzonder.

Het was een mooie locatie met veel publiek dat gezellig meezong en meeklapte.

Er werd goed gezongen en tot onze en zeker Coby’s grote verwondering hadden we opeens een andere dirigent (foto bijgevoegd).

Terwijl Coby aan het dansen was met de begeleider van ons koor, ging een man vol enthousiasme dirigeren.

Na afloop een diepe buiging naar het publiek, dat enthousiast reageerde.

Het siert ons koor dat wij daarvan geen punt maken en lekker met z’n allen in de polonaise gingen om ons afsluitlied C’est la vie te zingen.

Het bestuur wil de 56 leden hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en inzet.

Ook dank aan onze muzikanten en dirigente: samen hebben we er een feest van gemaakt, dat voor herhaling vatbaar is.

Smartlappenfestival Amersfoort

We hebben met 52 koorleden en muzikanten een gezellige dag gehad met goede optredens voor een talrijk publiek.

Het weer viel alleszins mee, ondanks dat er wel een fris windje stond.

Het eerste en tweede optreden lekker in ons tenue met blouse gezongen, alleen bij ons laatste optreden had iedereen een warme jas aan.

De sfeer onderling was zeer goed te noemen en het publiek zong en klapte lekker mee.

We hebben van diverse omstanders en degene die ons deze dag begeleidde complimenten gekregen over onze optredens.

Kerstsfeer met smartlappenkoor De Gezellige Noten.

 

Op zondag 23 december 2018 wordt door smartlappenkoor De Gezellige Noten uit Herpen voor de zevende keer een sfeervolle kerstmiddag georganiseerd in dorpshuis ’t Slotje te Herpen van 14.00 uur tot 17.30 uur.We hebben dit jaar twee gastoptredens, n.l. accordeonorkest Toets & Bas uit het Land van Cuijk en zanggroep Vrolijke Vrollie uit Ravenstein.Zij zullen, net als De Gezellige Noten, naast hun gebruikelijke repertoire,  een aantal sfeervolle kerstliedjes ten gehore brengen.In de pauze zullen loten worden verkocht, waarmee prachtige prijzen zijn te verdienen.De entree is gratis en wij hopen wederom vele bezoekers welkom  te mogen heten om hen te laten genieten van gezellige meezingers, smartlappen, accordeonmuziek en liedjes van vroeger, maar ook van stemmige kerstliedjes.U bent van harte welkom!!

Optreden in openluchttheater Hoessenbosch in Berghem

Op zaterdag 15 december gaan wij 2 keer optreden in openluchttheater Hoessenbosch in Berghem.
Wij gaan naast gezellige Nederlandstalige liedjes ook sfeervolle liedjes zingen.
‘Kerst in Hoessenbosch’  is een gezellige kerstviering voor de hele familie. Het bos wordt verlicht door kaarslicht en je kunt genieten van allerlei soorten optredens, lekker kerstshoppen bij de verschillende kraampjes, meedoen aan de loterij, kerstknutselen en genieten van ons assortiment lekkernijen.
Je bent van harte welkom op 15 december tussen 17.00u en 21.00u om te komen genieten van ‘Kerst in Hoessenbosch’. .

Optreden in ’t Heike te Mill

Hallo allemaal. Wat hebben we weer gezellig genoten in ’t Heike in Mill.

Ondanks dat er weinig publiek was, hebben de koren te samen er een supermiddag van gemaakt.
Volop samen gezongen, gedeind en gedanst.
Het bestuur wil de 45 aanwezige leden bedanken voor hun aanwezigheid en enthousiaste inzet. Een extra compliment verdient Jan v.d.Berg , die voor de eerste keer ons koor alleen op zijn accordeon begeleidde, vanwege afwezigheid van Ad en het fantastisch deed.
Ook de heren, die niet in grote getale aanwezig waren, verdienen een pluim omdat zij zich goed hebben laten horen. Van het organiserend koor hebben we veel complimenten ontvangen. We kregen de hele zaal in de polonaise en ook werd er op verschillende liedjes door velen gezellig gedanst. Kortom een goed optreden van ons koor.

We zien jullie allemaal weer op onze eerstvolgende repetitie: 7 november.

Groetjes

Bestuur De Gezellige Noten

 

De smartlappenmiddag wordt gehouden in  Cafe/Zaal “T Heike ‘’  Leeuwerikstraat 68  Mill.

Na een kopje koffie wordt deze middag om 13.00 u geopend door de voorzitter.

Om 13.15 uur begint het programma van de middag.

PROGRAMMA                      

12.30   uur.   Ontvangst van de andere koren met een kopje koffie

13.00 uur. Opening van de smartlappenmiddag door de voorzitter.

13.15  uur  –  13.50  uur.       De  Straetlappen Mill.

13.55  uur  –  14.30  uur.       De  Gezellige noten Herpen

14.35  uur –   15.10  uur.       Vur  sles Rijkevoort

Pauze

15.25  uur –  16.00  uur.         De  Gezellige Noten Herpen

16.05  uur –  16.40  uur.         Vur  Sles Rijkevoort

16.45  uur –  17.20  uur.         De  Straetlappen Mill

17.25  uur .   Samenzang

 

Hierna nog een gezellig samen zijn onder een genot

van een drankje en een hapje.

Samen smartlappen zingen met drie koren uit de regio

Op zondagmiddag 7 oktober houdt het Landerdse smartlappenkoor Tiona uit Schaijk voor de tweede keer een korenmiddag in zaal De Potter aan de Schutsboomstraat in Schaijk. Tiona treedt samen op met de koren De Gezellige Noten uit Herpen en Los Zand uit Velp.
Elk koor treedt twee keer op en Tiona trapt af om 13.45 uur. Als afsluiting treden de drie koren ook nog gezamenlijk op en brengen zij drie liederen ten gehore. Het is een middag waar iedereen wordt uitgenodigd om met de koren mee te zingen en dansen. Tiona zorgt voor meezingboekjes, zodat ook het publiek de teksten heeft. De middag begint stipt om 13.45 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. Entree is gratis.