Home

 De Gezellige Noten Herpen

Wij zijn het smartlappenkoor De Gezellige Noten uit Herpen:
een gemengd koor van ongeveer 65 enthousiaste leden, inclusief een dirigente, een accordeonist, een gitarist en een slagwerker.
Wij zingen onvervalste smartlappen, zeemansliedjes en vrolijke meezingers.


Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. De Gezellige Noten draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site verwijst. De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via de contactpagina. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt zo nodig via de email van de webmaster  Deze website wordt onderhouden en beheerd door de webmaster van De Gezellige Noten. Voor vragen of opmerkingen over deze website kunt u gebruik maken van het contactformulier Deze pagina heeft ook tot doel u te informeren over hoe De Gezellige Noten omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. En zogenaamde cookies? De website kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert persoonlijke gegevens. We kunnen cookies gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Nog vragen of opmerkingen Dat kunt u ons dat laten weten via het contactformulier